Dış Ticaret

 • Dış Ticaret konusu danışmanlık ve lojistik destek.
 • Onaylanmış Kişi Statüsü danışmanlık.
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi danışmanlık.
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Uygunluk Belgesi
 • CE Uygunluk Belgesi
 • ISO ve TSEK Belgeli firmalar için Muafiyet Belgesi
 • DTS Denetmenleri Grup Başkanlığı
 • Uygunluk Belgesi
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Gözetim Belgesi
 • İthalat İzleme Belgesi
 • Eski ve Kullanılmış Ürün İthalat İzni
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Garanti Belgesi
 • Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği Mrk.
 • Kontrol Belgesi
 • Bilim, Sanayi veTeknoloji İl Müdürlüğü
 • Garanti Belgesi Muafiyet Yazısı
 • CE Muafiyet
 • Ölçü Ayar Muafiyeti
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • İthalat İzni
 • Ölçü Standartlar Genel Müdürlüğü
 • İthalat İzni
 • Elçilikler
 • Menşe ve Fatura Tasdikleri
İletişim

BİZE ULAŞIN (0212) 288 01 56