İthalat İşlemleri

 • İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.İ.P belirlenmesi.
 • İthalat konusu eşyanın küşadı ve tespitinin yapılması.
 • Gümrük beyannamesi yazılımı, onayı, muayenesi, tespitinin yapılması.
 • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
 • Vergi, resim, harç, fon, v.b. hesaplanması ve yatırılması.
 • Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
 • Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
 • Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
 • İthalat konusu her tür danışmanlık ve lojistik hizmetler.
 • Aktarma ve transit işlemleri
 • Geçici ithalat ve ATA KARNE ithalat işlemleri.
 • Depo olarak yatırılan nakit ve teminatın çözümü işlemleri.
 • Ön izne tabi olan emtiaların ön izne sevki ve ön izin müsadelerinin alınması
 • İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması.
 • Fiili olarak gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerine ait tüm dokümanlar  firmamızın kuvvetli IT Yapısı çerçevesinde elektronik arşiv  ile bilgisayar ortamında  muhafaza edilmektedir. Her ay sonu itibari ile müşterilerimizin dosya takip referansı bazında sorgulama yapabileceği   CD’ler, ilgili departmanlara (örnek; ithalat,ihracat,finansman ) düzenli bir şekilde teslim edilebilmektedir.
İletişim

BİZE ULAŞIN (0212) 288 01 56